Chirurgia stomatologiczna

W naszym gabinecie zabiegi z chirurgii stomatologicznej przeprowadzamy w znieczuleniu, w oparciu o nowoczesną diagnostykę radiologiczną. Dzięki odpowiedniemu przedzabiegowemu przygotowaniu pacjenta ograniczamy późniejsze dolegliwości do niezbędnego minimum. Zabiegi przeprowadza lekarz rezydent Poradni Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego PUM w Szczecinie.

W zakres oferowanych zabiegów wchodzą m.in. :

 

Chirurgiczne usuwanie zatrzymanych zębów mądrości („ósemek”):
Zęby zatrzymane, czyli takie, które w całości lub w części pokryte są tkanką kostną i dziąsłem mogą ulec wielu schorzeniom, które w konsekwencji prowadzą do stanu zapalnego i dolegliwości bólowych; zalecamy jak najszybsze usuwanie zębów mądrości, ponieważ z wiekiem gojenie przebiega wolniej i wiąże się z dłuższą rekonwalescencją. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu i jest całkowicie niebolesny. Trwa od 20 do 40 minut, następnie rana zostaje zaopatrzona szwami.

Usuwanie zębów jedno i wielokorzeniowych
Ekstrakcje zębów przeprowadzamy tylko wtedy, gdy inne metody leczenia zawodzą, a zabieg zawsze odbywa się w znieczuleniu i jest poprzedzony precyzyjną diagnostyką.

Implanty
Implanty stosujemy w przypadku uzupełnienia braków zębów własnych różnego rodzaju (więcej w dziale implantologia).

Podcięcie wędzidełka
Podcięcie wędzidełka wargi lub języka - zabiegi przeprowadzane w przypadku zbyt krótkich wędzideł, które uniemożliwiają prawidłowy rozwój mowy lub powodują wady zgryzu i problemy periodontologiczne

Usuwanie torbieli kości szczęk i tkanek miękkich
Wyłuszczenie torbieli kości szczęk - zabieg przeprowadzany w przypadku, gdy ząb nie był leczony kanałowo chociaż tego wymagał, lub leczenie kanałowe nie przyniosło porzadanego rezultatu i stan zapalny w okolicy wierzchołka korzenia spowodował wytworzenie torbieli - wymaga ona wyłuszczenia w znieczuleniu miejscowym i ewentualnego uzupełnienia braku kości materiałem PRF - fibryną bogatopłytkową pozyskiwaną z krwi pacjenta tuż przed zabiegiem.

Wycinanie zmian
Wycinanie zmian tkanek miękkich - przeprowadzamy zabiegi usuwania wszystkich zmian ze śluzówki jamy ustnej i okolic, wszystkie są przeprowadzane w znieczuleniu a uzyskany materiał przesyłany jest do laboratorium w Szczecinie celem badania mikroskopowego

Resekcja wierzchołka korzenia
Resekcje wierzchołków korzeni zębów - to zabiegi stosowane, gdy pomimo poprawnego leczenia kanałowego stan zapalny w okolicy wierzchołka korzenia nie goi się - wtedy niezbędna staje się interwencja chirurgiczna, która daje duże szanse na zachowanie zęba.

Odsłonięcie zęba zatrzymanego (najczęściej kła)
Odsłanianie zębów zatrzymanych w trakcie leczenia ortodontycznego - najczęściej dotyczy zatrzymanych kłów w szczęce - zabieg przeprowadzany jest w porozumieniu z lekarzem prowadzącym leczenie aparatem stałym.

Hemisekcja
Usunięcie zęba to w naszym gabinecie ostateczność, dlatego czasami w przypadku zębów dwukorzeniowych stosujemy zabieg usunięcia tylko połowy zęba - jeśli istnieje taka konieczność z powodu np. niedrożnego kanału, który nie pozwala na poprawne leczenie kanałowe.

Nacięcie ropnia
Nacięcie i płukanie ropni - w przypadku powstania ostrego stanu zapalnego oraz obrzęku doraźne leczenie polega na odbarczeniu jamy ropnia i ewakuacji wydzieliny wraz z antybiotykoterapią; usunięcie zęba przyczynowego nie zawsze jest konieczne

Opatrunki chirurgiczne
Płukanie zębodołu i opatrunek chirurgiczny wykonujemy w przypadku trudności w gojeniu po usunięciu zęba

 

 

OZON – dodatkowy zabieg możliwy przed, w trakcie i po każdej procedurze chirurgicznej mający na celu zdezynfekowanie okolicy operowanej; polepsza i przyspiesza gojenie z powodu swoich właściwości bakterio- grzybo- i wirusobójczych; jest całkowicie nieszkodliwy dla pacjenta i nie wymaga dodatkowych procedur

PRF – (platelet rich fibrine) – fibryna bogatopłytkowa – jej zastosowanie na okolicę operowaną w znaczny sposób przyspiesza gojenie i zmniejsza dolegliwości
bólowe oraz obrzęk po każdym rodzaju zabiegu; do uzyskania PRF należy przed zabiegiem pobrać 9ml krwi obwodowej pacjenta, która w specjalnych probówkach trafia do wirówki; uzyskany produkt jest bogaty w najcenniejsze substancje z krwi własnej (nie grozi przeniesieniem żadnych chorób), które powodują bardzo szybkie tworzenie nowej tkanki po zabiegu i ograniczenie dolegliwości bólowych