Implantologia

Implanty mogą zostać wprowadzone w miejsce świeżo usuniętego zęba jak i w miejsce dawko usuniętych zębów, gdzie kość jest już zagojona. Niewątpliwą zajętą implantów jest fakt, że przy ich stosowaniu nie są obciążone zęby sąsiednie – tj. nie ma potrzeby ich szlifowania i obciążania wkładami lub koronami. Uzupełnienie braku z użyciem implantu to całkowicie niezależne i samodzielne rozwiązanie, najtrwalsze ze wszystkich dostępnych obecnie. Sukces leczenia implantologicznego w chwili obecnej to około 98-99%.
Czas trwania zabiegu to około 30-90 minut. Jest całkowicie niebolesny. Leczenie zazwyczaj przebiega w dwóch etapach – 1 etap to wszczepienie implantu, czyli małej tytanowej śruby, która, aby stać się trwałym zamiennikiem usuniętego wcześniej korzenia - musi wgajać się około 4-6 miesięcy. Implant tytanowy wiąże się z żadnymi przeciwwskazaniami do badań radiologicznych takich jak rezonans magnetyczny lub tomografia, nie przeszkadza również w podróżach samolotem. Wszczep trwale zrasta się z kością zastępując utracony korzeń zęba i służy jako podpora dla przyszłej odbudowy protetycznej. Założenie korony w kolorze pozostałych zębów to drugi etap leczenia. Wiąże się z pobraniem wycisków i wykonaniem pracy w laboratorium, która gotowa wraca do gabinetu, aby na stałe umieścić ją w jamie ustnej. Leczenie dwuetapowe nie jest jedynym możliwym rozwiązaniem. Występują również inne metody postępowania i w niektórych sytuacjach można koronę wyrobić już przy pierwszym zabiegu, bez oczekiwania na zagojenie rany.

Implanty przywracają funkcje i komfort własnych zębów, eliminują dolegliwości związane z tradycyjnym leczeniem, nie wymagają piłowania sąsiednich zdrowych zębów, mocno i pewnie utrzymują protezę zębową, co pozwala uniknąć pokrywania podniebienia masą akrylową, a tym samym zwiększa komfort mówienia i odczuwania smaku. Są one doskonale dopasowane do łuku zębowego, chronią przed zanikiem kości, dzięki czemu możliwe jest zachowanie naturalnego kształtu dziąseł i estetycznego wyglądu twarzy, zapewniają komfort i estetykę uśmiechu. Kilka implantów? W większości przypadków wszczepienie wielu implantów podczas jednej wizyty nie jest problemem. Podczas jednego zabiegu można zastąpić wszystkie brakujące korzenie.

6 kroków do nowego uśmiechu:

1 wizyta: KONSULTACJA. Na pierwszej wizycie określony zostaje stan higieny jamy ustnej, dziąsła, pozostałe zęby oraz struktura tkanki kostnej. Przed leczeniem implantologicznym wykonujemy profesjonalne oczyszczalnie pozostałych zębów z kamienia i osadów. Wszystkie ubytki próchnicowe zostają wyleczone przed implantacją. Trzeba również wziąć pod uwagę ogólny stan zdrowia pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych. Wykonanie zdjęć RTG w celu dokładnego zaplanowania zabiegu należy do standardów w procesie leczenia implantologicznego - ocenia się czy kość spełnia wszelkie normy wymagane do przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. Tomografię komputerową wykonuje się wówczas, gdy zdjęcia RTG nie dają wystarczającej wiedzy na temat warunków kostnych pacjenta. Tomografia zrewolucjonizowała proces przygotowania do zabiegu. Umożliwia ona bowiem analizę stanu i jakości tkanki kostnej poprzez badanie jej gęstości, jak również określenie wysokości i szerokości kości. Po dokonaniu pomiarów kości zostaje wytypowany idealny implant dla konkretnego pacjenta. Trójwymiarowy obraz kości żuchwy i szczęki daje gwarancję precyzyjnego zaplanowania zabiegu implantacji, który dzięki temu trwa krócej i jest mniejsze ryzyko powikłań.

Etap 2: WSZCZEPIENIE IMPLANTU

Do wykonania zabiegu zupełnie wystarczające jest znieczulenie miejscowe, bez dolegliwości związanych z narkozą. Pierwszym krokiem po wykonaniu znieczulenia jest odsłonięcie okolicy, w której umieszczony będzie wszczep, poprzez odpreparowanie płata śluzówkowo-okostnowego. Stosowanie różnych narzędzi chirurgicznych pozwala na dokładną ocenę warunków przestrzennych podłoża kostnego. Po wykonaniu zabiegu niewielka rana zaopatrzona zostaje w szwy chirurgiczne rozpuszczalne lub nierozpuszczalne. Wszczepianie pojedynczego implantu zazwyczaj nie trwa dłużej niż pół godziny. W zależności od stopnia trudności zabiegu oraz ilości założonych wszczepów zabieg może ulec wydłużeniu.

W przypadkach, kiedy brak jest wystarczającej ilości tkanki kostnej konieczne jest przeprowadzenie procedur okołoimplantacyjnych, aby zwiększyć ilość podłoża dla „nowych korzeni”. Jest to tzw. augmentacja, czyli proces zwiększenia dostępnej tkanki z zastosowaniem preparatów sztucznych - kościozastępczych. Często dotyczy to tylnych rejonów szczęki, gdzie ze względu na obecność zatoki szczękowej niezbędne jest wykonanie zabiegu tzw. „Sinus-lift”, czyli podniesienia dna zatoki szczękowej. Nieocenioną pomocą w przypadkach augmentacyjnych jest stosowanie fibryny bogatopłytkowej – PRF – przyspiesza ona gojenie oraz znacznie zmniejsza obrzęk i dolegliwości bólowe.

Etap 3: Osteointegracja – wgajanie się implantu.

Czas przeznaczony na gojenie to około 6-8 tygodni, chociaż pacjent wraca do normalnego funkcjonowania po 1-2 dniach. Implant pozostaje „uśpiony” do czasu związania się z tkanką kostną na stałe. Ból w tym czasie jest stosunkowo nieodczuwalny, a ryzyko wystąpienia jakichkolwiek komplikacji jest minimalne. Nacięcie w dziąśle powstałe podczas zabiegu zostaje zaszyte, a założone szwy zostają usunięte po upływie 7 do 10 dni. Przez następne 2 miesiące w kości zachodzi tzw. proces osteointegracji, czyli zrośnięcia się wszczepionego implantu z kością. Jeśli zabieg implantacyjny połączony był z zabiegiem regeneracji kości, wówczas okres gojenia trwa dłużej i zależy od indywidualnych uwarunkowań pacjenta. W okresie gojenia możliwe jest zastosowanie tzw. odbudowy tymczasowej, która jest nie do odróżnienia od naturalnych zębów oraz docelowych koron.

Etap 4: WYCISKI

Pobranie wycisku to jeden z kluczowych etapów leczenia protetycznego. Umożliwia on uzyskanie wiernej kopii sytuacji klinicznej z jamy ustnej pacjenta. Na podstawie pobranego wycisku dobierany jest element pośredni między wszczepem a koroną, czyli łącznik protetyczny i technik w laboratorium wykonuje dopasowaną, szczelną i estetyczną koronę zęba.

Etap 5: ZAMOCOWANIE KORONY

Przykręcenie łącznika protetycznego wcześniej przygotowanego przez technika pozwala na zamocowanie korony protetycznej, która będzie łudząco podobna do reszty uzębienia. Prace mogą być cementowane lub przykręcane.

Etap 6: WIZYTY KONTROLNE

W trakcie całego procesu leczenia implantologicznego konieczne są regularne wizyty kontrolne według harmonogramu ustalanego przez lekarza prowadzącego. Plan wizyt kontrolnych ustalany jest dla każdego pacjenta indywidualnie w zależności od uwarunkowań danego przypadku.